Sekundarstufe

Klasse 10b

Stundenplan 2011/2012 DSTY (ab 1.

Klasse 11

Stundenplan 2015/16 DSTY (ab 08. Februar 2016)

Klasse 13

Stundenplan 2010/2011 DSTY (ab 31. Januar 2011)

Klasse 10b

Stundenplan 2015/16 DSTY (ab 08. Februar 2016)

Klasse 10a

Stundenplan 2015/16 DSTY (ab 08. Februar 2016)

Klasse 9

Stundenplan 2015/16 DSTY (ab 08. Februar 2016)

Syndicate content

日本語・英語版は部分的にご覧いただけます。

© 2016 東京横浜独逸学園